ULTIMATE
GAMES

Zapraszamy na INVESTOR DAY Ultimate Games - unikalną konferencję on-line dla inwestorów organizowaną wspólnie z serwisem Strefa Inwestorów oraz InnerValue Agencją Relacji Inwestorskich. W jej trakcie spółki z Grupy Ultimate Games S.A. przedstawią swoje profile, aktualne projekty i plany rozwoju. Spotkanie jest bezpłatne. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja.

ZAPISZ SIĘ TERAZ

9 lutego 2021

Dni
Godzin
Minut
Sekund

DNI

GODZIN

MINUT

SEKUND

Investor Day

Kiedy?

09.02.2021

Inwestorzy

Dla kogo?

Online

Jak?

ULTIMATE Games

09.02.2021

Ultimate Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na PC, konsole i urządzenia mobilne. Spółka jest producentem i wydawcą gier sprzedawanych w modelu dystrybucji cyfrowej, za pośrednictwem dedykowanych platform dystrybucyjnych, w szczególności Steam, App Store, Google Play oraz Nintendo eShop. Model prowadzonej działalności opiera się na produkcji i dystrybucji dużej liczby niskobudżetowych i wysokomarżowych gier przez rozproszone niewielkie zespoły deweloperskie. Od 2016 roku znaczącym inwestorem spółki jest PlayWay S.A., wiodący producent i wydawca gier komputerowych w Polsce.Od lipca 2019 roku akcje Ultimate Games są notowane na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

11 SPÓŁEK GAMINGOWYCH

HARMONOGRAM

10 GODZIN

Zapraszamy na INVESTOR DAY Ultimate Games - unikalną konferencję on-line dla inwestorów organizowaną wspólnie z serwisem Strefa Inwestorów oraz InnerValue Agencją Relacji Inwestorskich. W jej trakcie spółki z Grupy Ultimate Games S.A. przedstawią swoje profile, aktualne projekty i plany rozwoju. Spotkanie jest bezpłatne. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja.

Ultimate Games

09:00 - 09:45

Wprowadzenie

Mateusz Zawadzki

Prezes Zarządu

UF Games

09:45 - 10:30

UF Games S.A. prowadzi działalność na rynku gier wideo od 2018 roku, specjalizując się w pozyskiwaniu licencji do portowania gier, głównie na konsolę Nintendo Switch. Studio zostało założone przez Ultimate Games S.A. oraz Forever Entertainment S.A.


Spółka zawiera umowy z producentami i twórcami wybranych tytułów, a następnie zleca za wynagrodzeniem Forever Entertainment S.A. wykonanie usługi portowania i wydania gry. UF Games nie pobiera płatności od producenta czy twórcy. Pokrywa koszty wykonania portu, w zamian za co otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne od Forever Entertainment, w wysokości ustalonej stawki procentowej od przychodów ze sprzedaży portowanej gry.


Zadaniem Ultimate Games w jest udostępnianie własnych produkcji oraz tytułów z portfolio z Grupy Kapitałowej PlayWay S.A. do portowania i wydawania na konsolach, a także pozyskiwanie zleceń z zewnątrz.


W latach 2018-2020 UF Games zrealizowała w tej formule kilka istotnych gier na konsolę Nintendo Switch, m.in. Thief Simulator (ponad 677 tys. sprzedanych kopii), Hard West, Cooking Simulator, Agony czy Phantom Doctrine.

Mateusz Zawadzki

Członek Zarządu

Ultimate VR

10:30 - 11:15

Ultimate VR Sp. z o.o. to studio założone przez Ultimate Games oraz Gaming Factory, którego działalność obejmuje przenoszenie gier z portfolio obu spółek na urządzenia wirtualnej rzeczywistości (VR). Strategia studia przewiduje także portowanie gier podmiotów zewnętrznych.


Pierwszymi portowanymi tytułami Ultimate VR będą Ultimate Fishing Simulator 2 oraz Demolish&Build.


Spółka planuje debiut na rynku NewConnect w 2022 r.

Dawid Sułkowski

Prezes Zarządu

Golden Eggs

11:15 - 12:00

Golden Eggs Sp. z o.o. to utworzone w 2016 roku studio, specjalizujące się w tworzeniu gier na PC, Nintendo Switch oraz konsole. Głównym udziałowcem spółki jest Ultimate Games.


Golden Eggs ma w swoim portfolio kilka projektów w produkcji - w najbliższych miesiącach zostaną wydane trzy tytuły, które początkowo będą dystrybuowane na PC w serwisie Steam, a następnie na inne platformy. Firma na bieżąco pozyskuje nowych współpracowników oraz tworzy wewnętrzny zespół deweloperski.


Plany studia obejmują debiut na rynku NewConnect w 2022 roku.

Paweł Czarnecki

Prezes Zarządu

3T Games

12:00 - 12:45

3T Games sp. z o.o. spółka działająca w branży gamedev od maja 2020 roku. Model biznesowy studia zakłada wydanie od jednej do trzech mniejszych gier oraz pracę nad dużymi tytułami. Budżet największego projektu może wynieść około 3 mln zł.


Spółka chce tworzyć symulatory oraz podejmować konkurencyjne działania dostarczając produkty zbliżone tematycznie. Przykładem jest Ultimate Hunting Simulator, który ma konkurować bezpośrednio z produktami firmy Nacon czy Expansive Worlds.


Tytuły studia dedykowane są na platformę Steam (PC). Następnie wszystkie gry zostaną skonwertowane i wydane na wszystkie konsole przez Ultimate Games S.A.


Plany spółki zakładają dołączenie do rynku notowań NewConnect.

Rafał Jelonek

Prezes Zarządu

PRZERWA

12:45 - 13:15

Games Box

13:15 - 14:00

Game Box Sp. z o.o. to producent i wydawca gier wideo, którego model biznesowy zakłada realizację i dystrybucję od kilku do kilkunastu niskobudżetowych tytułów rocznie na PC oraz portowanie ich na konsole. Decyzja o realizacji konkretnych gier podejmowana jest na w oparciu o analizę rynku i zainteresowanie graczy, poprzedzone udostępnianiem pre-produkcji.


Wśród dotychczas wydanych gier z portfolio studia są m.in. Bad Dream Coma i Ships 17. Aktualnie trwają prace nad True Virus i Repo Man, których premiery zaplanowane są w 2021 roku.


Game Box chce dołączyć do spółek notowanych na rynku NewConnect najpóźniej w 2022 r. Zarząd nie wyklucza przeprowadzenia emisji akcji związanej z debiutem giełdowym.


Głównym akcjonariuszem spółki jest Ultimate Games S.A.

Tomasz Supeł

Prezes Zarządu

Console Way

14:00 - 14:45

ConsoleWay S.A. to spółka należąca do Grupy Ultimate Games, specjalizująca się w portowaniu gier na konsolę Nintendo Switch. W planach są również Xbox One, PlayStation 4 oraz konsole nowej generacji.


Na PlayStation 5 oraz Xbox Series X ConsoleWay. będzie portować m.in. tytuł Mr. Prepper z portfolio wydawniczego PlayWay. Bliska współpraca ze spółkami z Grupy PlayWay jest istotnym elementem strategii studia.


W grudniu ConsoleWay przeprowadziło prywatną emisję akcji, w ramach której pozyskało 1 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na zabezpieczenie bieżących działań, nowe projekty oraz rozwój, w tym powiększenie zespołu. Wśród istotnych tegorocznych planów spółki jest m.in. debiut na rynku NewConnect.

Grzegorz Misztal

Prezes Zarządu

Manager Games

14:45 - 15:30

Manager Games S.A. to wydawca i producent gier wideo, specjalizujący się w tworzeniu gier z segmentu manager/ tycoon.


Flagowym tytułem studia, będącym obecnie w realizacji jest Car Mechanic Manager 2022. Premiera gry planowana jest w 2022 roku – początkowo w wersji na PC, docelowo będzie portowana również na konsole. Studio jest właścicielem praw do Esport Manager, Hotel Dracula i Car Mechanic Manager na platformach PC i Nintendo Switch.


Spółka planuje dołączyć do rynku publicznego NewConnect do końca 2021 r. Manager Games nawiązało współpracę z Domem Maklerskim INC w sprawie emisji akcji.

Tomasz Sobiecki

Prezes Zarządu

Falcon Games

15:30 - 16:15

Falcon Games S.A. działa w branży gamedev od 2019 roku. Od 2020 roku Falcon Games należy do grona spółek stowarzyszonych w Grupie Kapitałowej Ultimate Games.


Strategia studia zakłada wydawanie, produkcję i dystrybucję wysokomarżowych gier o niskim i średnim budżecie. Spółka uczestniczyła w publikacji i wydaniu dwóch tytułów na PC, czterech gier na Nintendo Switch i tworzeniu kilkunastu preprodukcji.

Krzysztof Michalkiewicz

COO

Demolish Games

16:15 - 17:00

Demolish Games to studio, którego głównym przedmiotem działalności jest produkcja gier z gatunku symulatorów na PC. Studio planuje dywersyfikować zakres swojej działalności dystrybuując swoje tytuły na Nintendo Switch, Xbox Series X/S i PlayStation 5.


Spółka jest właścicielem tytułów Demolish & Build 2017, Demolish & Build 2018 i Car Demolition Clicker. Producentem tytułów jest studio Noble Muffins.


Demolish Games jest wydawcą wszystkich swoich gier w wersji na PC. Wydawcą popularnej serii Demolish and Build na konsole jest Ultimate Games.


Aktualnie Spółka pracuje nad swoim kluczowym tytułem - Demolish and Build 21. Studio posiada również 3 gry w preprodukcji: Explosive Demolition Simulator, WW2 Thief oraz Malone In Nightmares.


Główny akcjonariusz Demolish Games - Ultimate Games SA - wspiera studio w zakresie know how, marketingu i procesu wydawniczego.

Paweł Dywelski

Prezes Zarządu

100 GAMES

17:00 - 17:45

100 Games powstało w marcu 2020 r. Działalność spółki koncentruje się na testowaniu QA gier, portowaniu na Nintendo Switch oraz konsole Xbox i PlayStation, a także na produkcji własnych tytułów.


Spółka pracuje aktualnie nad pięcioma tytułami na Nintendo Switch oraz Xbox. W najbliższym czasie planowana jest premiera produkcji Fishing Adventure na Xbox, do której spółka nabyła prawa własności. Docelowo gra będzie dostępna również na konsoli PlayStation. Na zaawansowanym etapie prac jest również realizacja tytułu Kidnap Me.


We wczesnej fazie produkcji jest tytuł SpellDash.

Agata Gajewska

Prezes Zarządu

REJESTRACJA

Prosimy o rejestrację na INVESTOR DAY Ultimate Games z wyprzedzeniem. Na wskazany adres e-mail zostaną przesłane szczegóły dotyczące uczestnictwa prezentacjach spółek.

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ

REJESTRACJA

KONTAKT

ultimateday@strefainwestorow.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w polityce prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, w tym do profilowania, wyłącz cookies w przeglądarce lub opuść serwis
Więcej informacji